Автомашин зогсоолд байршуулах зээл

f18014d846cba49bcb7139c2e0b36ef3

Автомашин зогсоолд байршуулах зээл

Автомашинаа дулаан зогсоолд байршуулаад орлого нотлохгүй зээлээ шуурхай авах боломжтой. Зээлийн дүнг ижил төстэй автомашины зах зээлийн үнэлгээг судлаж тогтооно. Зээлийн хугацаа 5 жил хүртэл байна.

Зээлийн хэмжээ: 100,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 1-60 сар

Барьцаа хөрөнгө: Автомашин

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх
  • Цээж зураг /1 хувь/
Танд юугаар туслах вэ?

Та бидэнтэй ажлын утсаар холбогдон зөвлөгөө аваарай.

Бид таны зээлийг өдөрт нь олгоно