Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

24+

Хугацаа

90+

Зээл гаралт

 • 1

  Иргэний үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхнй лавлагаа /E-Mongolia/

 • 2

  Дансны хуулга сүүлийн 1 жилээр интернет банкаар нэвтрэн PDF-ээр 3,3 сараар нь татан авч явуулах

 • 3

  Оршин суугаа хаягын лавлагаа /E-Mongolia/

 • 4

  Зээлийн мэдээллийн лавлагаа /E-Mongolia/

 • 5

  Нийгмийн даатгал шимтгэлийн лавлагаа /E-Mongolia/

 • 6

  ҮХХ-ийн лавлагаа

 • 7

  ҮХХ-ийн гэрчилгээ

 • 8

  ҮХХ зураг дотор, гадна талаас

Зээлийн мэргэжилтэн өгөгдсөн материал дээр судалгаа хийх

Шаардлага хангасан материал зээлийн хороогоор орох

Шаардлага хангасан материал зээлийн хороогоор орох

Үл хөдлөх хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэн

Зээлйин гэрээ хийгдэж Нотариатаар баталгаажуулан зээл олгогдоно

Зээлйин гэрээ хийгдэж Нотариатаар баталгаажуулан зээл олгогдоно

Зээлийн хүсэлт

Зээлийн төрөл:

Орлогын эх үүсвэр:

Хүсэж буй зээлийн хэмжээ:

Иргэний үнэмлэхний лавлагаа:

Нийгмийн даатгал шимтгэлийн лавлагаа (Цалингийн орлого):

Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ:

Дансны хуулга:

Тусламжын хэсэг

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 41-р байр 35 тоот

Утас: +976 7707-6977, +976 9401-6977 

Email: accountant@nest.mn

Facebook: НЭСТ ББСБ /NEST NBFI/
Instagram: НЭСТ ББСБ /NEST NBFI/